Tai Chi Tradycyjne - Szkoła YIN-YANG
 

System nauczania Tai Chi Snake Style i Kung FuGrupa początkująca Tai Chi
Jest to grupa dla osób poszukujących sposobów na uzdrowienie ciała, zwiększenie poziomu witalności
oraz pragnących poznać podstawy tradycyjnej wewnętrznej sztuki walki, jaką jest Tai Chi.
TAI CHI SNAKE STYLE, W PIERWSZYM ROKU TRENINGU, JEST SPECJALISTYCZNIE UKIERUNKOWANE NA KOREKTĘ I UZDROWIENIE KRĘGOSŁUPA.

Tematy zajęć:
- praca nad uzdrowieniem i usprawnieniem kręgosłupa
- ćwiczenia uelastyczniające i odblokowujące ciało
- trening rozluźnienia mięśni ramion i barków
- ogólna teoria przepływu energii przez ciało
- podstawowe pozycje i poruszanie Tai Chi Snake Style
- teoria postawy oraz korekta sylwetki
- trening zwiększający świadomość ciała
- ćwiczenia przygotowujące do nauki formy ręcznej
- nauka formy ręcznej - I część
- trening różnych aspektów formy ręcznej
- masaż energetyczny

Ważne! Jeżeli chcesz poważnie zająć się tematyką Tai Chi - zalecam treningi min. 2-4 razy
w tygodniu. Tai Chi Snake Style jest systemem, który prowadzi do transformacji całego ciała - dlatego, jeśli nie poświęcisz treningowi za dużo czasu - nie oczekuj wyraźnych i szybkich efektów. Warto więc praktykować systematycznie - ważne jest to zwłaszcza w grupie początkującej, gdzie pierwsze miesiące treningów są kluczem do przemiany ciała i nauki charakterystycznego dla tego stylu poruszania się.  Regularny i częsty trening staje się również istotny przy pogłębionej praktyce zaawansowanej - tutaj wymagane jest codzienne "doświadczanie" tematu Snake Style (szczegóły - u instruktorki).

Iza Paletko


Czym się różni grupa początkująca od grupy OPEN.
Początkowy trening Tai Chi obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe i proste techniki Tai Chi (w tym elementy formy ręcznej, wybrane układy ruchowe itp). Po okresie wstępnej nauki grupa zostaje podzielona na OPEN i początkującą.
W grupie OPEN trenują osoby, których celem jest tylko podstawowy, prosty trening wschodnich metod pracy z ciałem, korekta kręgosłupa, a także osoby, które nie trenują regularnie.
Grupa początkująca przeznaczona jest dla osób zainteresowanych Tai Chi jako sztuką walki, mocno zaangażowanych w praktykę, uczęszczających regularnie na zajęcia (99% treningów miesięcznie), a także tych, które pragną podejść do egzaminu na wyższy poziom zaawansowania.
O przynależności do danej grupy decyduje sam uczestnik oraz instruktor prowadzący.

Grupa początkująca - kontynuacja w grupie OPEN
Treningi skupiają się na pracy z poznanym materiałem, doskonaleniu formy ręcznej Tai Chi (część I), usprawnianiu ciała i relaksacji. Aspekt bojowy jest traktowany marginalnie (tylko jako pomoc
w zrozumieniu ruchów formy). Osoby z grupy OPEN są mniej korygowane niż osoby z grup początkujących, trening ten jest bardziej luźny i nie wymaga aż takiej systematyczności.

Zajęcia w tej grupie przewidziane są dla osób:
- które zakończyły etap początkowy (około 8, 9 miesięcy treningu w grupie początkującej poziom I)
- które nie chcą przechodzić do grupy średniozaawansowanej (bądź nie czują się jeszcze gotowe)
- które uczęszczają na treningi Tai Chi, ale potrzebują doszlifować materiał (jako trening dodatkowy)
- także dla tych, którzy przerwali swoją przygodę z Tai Chi Snake Style i chcieliby powrócić do treningów

Tematy zajęć:
- praca nad uzdrowieniem i usprawnieniem kręgosłupa
- ćwiczenia uelastyczniające i odblokowujące ciało
- korekta sylwetki
- trening relaksacji
- trening (doskonalenie) formy ręcznej - I część


Grupa średniozaawansowana Tai Chi - poziom I
Uczęszczać do niej mogą wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem treningu Snake Style jako sztuki walki oraz większym nastawieniem na trening wewnętrzny. Warunkiem uczestnictwa jest przejście, minimum rocznego treningu w grupie początkującej i zaliczenie egzaminu na I poziom średniozaawansowany.
Trening średniozaawansowany Tai Chi wymaga systematyczności i konsekwencji, dlatego też osoby, które (pomimo zaliczenia egzaminu na poziom średni) nie będą regularnie uczęszczać na zajęcia - zostaną automatycznie wykreślone z grypy średniozaawansowanej. Osoby te mogą uczęszczać na zajęcia grup początkujących, a przejście do grupy starszej będzie weryfikowane ponownym egzaminem. Maksymalny czas ciągłej nieobecności to około 3 tygodni (należy poinformować instruktora o czasowej nieobecności).

 

 

Tematy zajęć - grupa średniozaawansowana poziom I:
- pogłębiony trening ogólnorozwojowy ciała
- pogłębiona teoria struktury człowieka
- pogłębiona korekta sylwetki ("intencja skoku" oraz praca z rozluźnieniem i "opuszczeniem" miednicy)
- pogłębiony trening relaksacji
- trening szabli
- nauka formy z szablą (I i II część)
- pogłębiony trening różnych aspektów formy ręcznej
- trening kopnięć
- podstawy centrowania
- pchające dłonie (1, 2 i 3)
- nauka formy ręcznej (II część)
- wprowadzenie w trening samodzielny (zwiększanie samoświadomości)
- podstawy medycyny i filozofii chińskiej (Iza Paletko)

Ważne! W grupie tej rozpoczynamy trening z szablą - należy samodzielnie zakupić drewnianą szablę chińską. Niedozwolone są szable metalowe. Szablę można zamówić m.in.  w Szkole (minimum 5,6 osób), lub nabyć samodzielnie w dowolnym miejscu. Szabla musi być dobrze wyważona (instrukcje u nauczyciela).
Grupy średnie zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stroju treningowego - INFO TUTAJ


Ważna informacja!
Raz w miesiącu odbywają się treningi indywidualne. Ich zadaniem jest wprowadzenie osób praktykujących Tai Chi w samodzielny trening, pogłębienie samoświadomości i głębsza korekta wybranych technik i tematów. Instruktor będzie przeprowadzał tylko wspólną rozgrzewkę, a pozostała część treningu będzie samodzielną praktyką (w parach, indywidualnie, z pomocą instruktora, lub większych grupkach). Zalecane jest noszenie zeszytu, aby zapisywać istotne informacje.

Przy okazji przypominam, że Tai Chi jest starożytnym systemem globalnego rozwoju, gdzie poprzez trening ciała zwiększa się świadomość, usprawnia umysł, pogłębia witalność, a tym samym odżywia energią naszego Ducha (w filozofii chińskiej - Shen).
Tai Chi to nie rekreacja ruchowa - to sztuka, artyzm ruchu, moc ciała i doskonałość umysłu.

Iza Paletko


Grupa średniozaawansowana Tai Chi - poziom II
Uczęszczać do niej mogą wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem treningu Snake Style jako sztuki walki oraz większym nastawieniem na trening wewnętrzny. Warunkiem uczestnictwa jest przejście, minimum półrocznego treningu w grupie średniozaawansowanej - poziom I i zaliczenie egzaminu na
II poziom średniozaawansowany.

Tematy zajęć - grupa średniozaawansowana - poziom II:
- metody doskonalenia pozycji Snake Style
- pogłębiony trening miednicy
- trening szabli (więcej aplikacji bojowych)
- nauka formy z szablą - szybkie tempo
- pogłębiony trening centrowania
- doskonalenie formy ręcznej (I i II część)
- początkowe techniki treningu "Pchających Dłoni"
- trening wstępny "scalenia ciała"
- wstęp do otwarcie stawów
- trening odblokowania kanałów energetycznych poprzez "otwarcie ciała"
- wstęp do treningu dźwigni
- więcej informacji z zakresu filozofii Tai Chi

Ważne! Grupy średnie zobowiązane są do noszenia odpowiedniego stroju treningowego - INFO TUTAJ
Na prawej nogawce spodni Tai Chi muszą być naszyte dwa białe paski (instrukcje u nauczyciela).

Ważna informacja! Raz w miesiącu odbywają się treningi indywidualne. Ich zadaniem jest wprowadzenie osób praktykujących Tai Chi w samodzielny trening, pogłębienie samoświadomości i głębsza korekta wybranych technik i tematów. Instruktor będzie przeprowadzał tylko wspólną rozgrzewkę, a pozostała część treningu będzie samodzielną praktyką (w parach, indywidualnie, z pomocą instruktora, lub większych grupkach). Zalecane jest noszenie zeszytu, aby zapisywać istotne informacje.

Przy okazji przypominam, że Tai Chi jest starożytnym systemem globalnego rozwoju, gdzie poprzez trening ciała zwiększa się świadomość, usprawnia umysł, pogłębia witalność, a tym samym odżywia energią naszego Ducha (w filozofii chińskiej - Shen).
Tai Chi to nie rekreacja ruchowa - to sztuka, artyzm ruchu, moc ciała i doskonałość umysłu.

Iza Paletko


Grupa zaawansowana Tai Chi
Do grupy tej przechodzą wyłącznie osoby uczęszczające REGULARNIE na treningi, które przeszły podstawowy i średniozaawansowany (poziom I i II) trening Snake Style (minimum 3 lata treningów)
i opanowały na wysokim poziomie materiał z w/w grup. Wyznacznikiem tego będzie egzamin na poziom zaawansowany - do egzaminu mogą podchodzić osoby wskazane przez instruktorkę.
Dotyczy to oczywiście osób, które są zainteresowane bojowym aspektem Tai Chi oraz są ukierunkowane
na rozwinięcie Iron in Cotton.

Tematy zajęć - grupa zaawansowana:
- aplikacje bojowe I i II cz. formy ręcznej
- pogłębiony trening relaksacji
- przygotowanie do treningu samoobrony
- walka szablą
- trening otwarcia meridianów i stawów
- trening Snake Chi Kung
- pogłębiony trening "Pchających Dłoni"
- zaawansowany trening centrowania (sparring Tai Chi)
- rozwinięcie tematu medycyny i filozofii chińskiej

Etap kolejny:
- zaawansowane aplikacje bojowe
- ekstremalny trening relaksacji i kanałów energetycznych
- zaawansowany trening "Pchających Dłoni"
- trening z mieczem
- nauka formy z mieczem
- nauka formy ręcznej podwójnejWakacyjne zajęcia kondycyjno-ogólnorozwojowe

(oraz SANDA - trening walki)

Trening kondycyjno-ogólnorozwojowy (dostępny dla każdego)

Celem zajęć jest ogólna poprawa sprawności, siły i wytrzymałości - trening jest bardzo wszechstronny.
Elementem zajęć jest m. in.:  wzmocnienie rąk i obręczy barkowej, siła nóg, elastyczność ciała.
Polecany dla osób trenujących inne style walki, bądź sporty, dla osób o słabej kondycji i sile, a także dla wszystkich, którzy chcą intensywnie popracować ze swoim ciałem.

Tematy zajęć SANDA:
- średnio-intensywny trening ogólnorozwojowy
- trening siłowy i wzmacniający
- ćwiczenia sprawnościowe
- ćwiczenia na uelastycznienie ciała i gibkość

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANDA - trening walki (tylko dla uczniów Szkoły YIN-YANG)
Całość programu ma za zadanie przygotować uczestników do realnej samoobrony, wykorzystującej techniki Tai Chi oraz Kung Fu.
Sanda to intensywny trening ogólnorozwojowy, którego celem jest podniesienie wydolności organizmu, wzmocnienie ciała, zwiększenie siły, dynamiki oraz poprawa kondycji.
Jest to również intensywny trening bojowy Kung Fu, z użyciem broni. Nauczane jest zastosowanie w walce: kija, noża. Zajęcia nie przewidują nauki form (tradycyjnych układów ruchowych), a jedynie wykorzystanie broni w realnej walce.
Ponieważ trening Sanda jest wymagający - wszyscy zainteresowani muszą zdawać sobie sprawę, że ćwiczenia będą obciążające, często dynamiczne i wymagające dużego zaangażowania. Każdy z uczestników musi też być gotowy na bliski kontakt z przeciwnikiem.


Tematy zajęć SANDA:
- intensywny trening ogólnorozwojowy (solo i ze sprzętem)
- trening siłowy i wzmacniający (w/g standardów Kung Fu)
- trening szybkości reakcji
- aplikacje bojowe Tai Chi/Kung Fu
- nauka bloków Białego Żurawia
- nauka dźwigni
- trening ze sprzętem (nauka ciosów i kopnięć)
- trening wytrzymałości
- przygotowanie do walki
- trening Sanda (wolnej walki)
- centrowanie bojowe
- ćwiczenia sprawnościowe
- trening dynamiki
- wzmacniające, szybkościowe i siłowe ćwiczenia Kung Fu
- trening z kijem (technika, ćwiczenia wzmacniające oraz walka)

Etap kolejny:
- nauka operowania nożem
- obrona przed nożem
- przygotowanie do walki bronią
- trening wolnej walki z bronią

Zaleca się nie pić żadnych napojów w trakcie oraz pół godziny po treningu, a także nie spożywać posiłku zaraz po zajęciach.
Godne polecenia są owoce (najlepiej przyswajalna przez komórki woda strukturalna), bądź naturalny sok, herbata ziołowa itp. Nie polecam wody mineralnej, herbaty czarnej, kawy, napojów izotoniczych.
Po intensywnym treningu ciała doskonale sprawdza się kąpiel w wodzie z solą himalajską (wysoko nasyconą dużą ilością naturalnych pierwiastków), która zapobiega nadmiernym zakwasom w dniu kolejnym. Alternatywą jest być również sól kamienna lub soda oczyszczona.

Ważne!
Jeśli wybierasz się na pierwszy testowy trening, możesz przyjść na niego bez sprzętu.
Na kolejne zajęcia musisz nabyć:
- obowiązkowo: kij z twardego drewna (instrukcje u nauczyciela)
- obowiązkowo: piąstkówki
- obowiązkowo: mężczyźni - suspensoria (um)
- obowiązkowo: ochraniacz na zęby
- dobrowolnie: inne ochraniacze (na stopy, piszczele, kask na głowę, na korpus).


Tematy egzaminów do poszczególnych grup - TUTAJ


Instruktorka: Izabela E. Paletko
Asystenci instruktorki: Marek Malina, Ryszard Bonarek, Katarzyna Klimowicz, Małgorzata Daniłow

Kontakt
Terminy i miejsca zajęć
Regulamin

Ważne! Jeżeli chcesz poważnie zająć się tematyką Tai Chi - zalecam treningi min. 2-4 razy
w tygodniu. Tai Chi Snake Style jest systemem, który prowadzi do transformacji całego ciała - dlatego, jeśli nie poświęcisz treningowi za dużo czasu - nie oczekuj wyraźnych i szybkich efektów. Warto więc praktykować systematycznie - ważne jest to zwłaszcza w grupie początkującej, gdzie pierwsze miesiące treningów są kluczem do przemiany ciała i nauki charakterystycznego dla tego stylu poruszania się.  Regularny i częsty trening staje się również istotny przy pogłębionej praktyce zaawansowanej - tutaj wymagane jest codzienne "doświadczanie" tematu Snake Style (szczegóły - u instruktorki).