W zgodzie z Tradycją - Szkoła YIN-YANG
 

Artykuły, informacje - Tai Chi i Chi Kung


Artykuły, informacje - Tai Chi i Chi Kung
TAI CHI:
- Ruch to zdrowie - rozpocznij przygodę z Tai Chi i Chi Kung
- MODA NA TAI CHI (Taiji)...
- Anatomia - podstawy niezbędne w praktyce Snake Style

-
Pięć zasad umiejętnej praktyki

- Dziesięć zasad praktyki Tai Chi
- Czterech Wrogów Wojownika (Carlos Castaneda)
-
Tai Chi Chuan Snake Style

- Linia przekazu Yang Snake Style

-
Sekretny przekaz Tai Chi Chuan rodziny Yang

-
Tiger Style kontra Snake Style

- Trening "JING"
-
Iron in Cotton (Żelazo owinięte w Bawełnę)

- Oddech w praktyce Tai Chi Snake Style

-
Tai Chi pomaga walczyć z cukrzycą

-
Tai Chi podnosi odporność

- Tai Chi - prywatnie :)
- Dokumenty dla zaawansowanych

CHI KUNG:
- Chi Kung - cel praktyki
-
Oddychanie w Chi Kung

- Praca z energią Chi
- Umysł według Chińczyków

- Pole Życia

 Pięć zasad umiejętnej praktyki

Poniżej znajdziesz pięć kluczowych słów określających zasady treningu Tai Chi:

• Mian (miękkość)
• Lian (ciągłość energii)
• Yuan (ruch po kole)
• Guan (koncentracja na działaniu)
• Quan (jedność ruchu)

MIAN (miękkość) - Wykonywanie formy Tai Chi zawsze kojarzy się z miękkim, łagodnym ruchem
o kolistych bądź okrągłych trajektoriach. Można powiedzieć, że Mian to zrównoważenie, naturalność, łagodność, wykonywanie ruchu bez wysiłku, rozluźnienie i elastyczność.
Musisz pamiętać, aby poruszając się utrzymywać ciało na jednym poziomie i utrzymywać środek ciężkości w odległości stałej od podłoża. Nie należy wykonywać nagłych ruchów w górę lub w dół. Należy pamiętać
o tym, że wysokość pozycji, w jakiej wykonujesz formę zależy od Twojego stopnia zaawansowania, wieku, sprawności fizycznej. Początkującym polecam naukę formy w wysokich pozycjach, aby po pewnym czasie doskonalić ruchy w pozycjach średnich. Jeżeli Twoje predyspozycje fizyczne są wystarczające, a sprawność kontynuowanym treningiem wzrosła, możesz próbować ćwiczyć w niskich pozycjach.
Wolne tempo wykonywania formy od początku do końca, wiąże się z cechą stałości zasady Mian.
Wolno nie oznacza jednak, że im wolniej tym lepiej. Zbyt wolne tempo może doprowadzić do załamania ruchu. Tempo wykonania formy powinno być jednorodne, czyli nie wykonujemy jednego ruchu szybciej, drugiego wolniej, ale ruch kontynuujemy tempem jednostajnym.
Oczywiście wolne wykonanie ruchu pozwala na skoncentrowaniu się na jego szczegółach, pomaga rozwinąć lepiej wyczucie równowagi.
Ruch należy prowadzić w ten sposób, aby bez przeszkód można było zatrzymać się w dowolnym momencie. Jest to bardzo istotne, gdyż inaczej forma będzie wykonywana w nierównym tempie, a tym samym zniekształcona.
Sprawność osoby starszej może nie pozwalać na utrzymanie jednostajnego tempa i wykonania prawidłowego formy, jednak to nie znaczy, że doskonalenie w tym kierunku jest niemożliwe.

Ruch nie powinien być ani zbyt lekki, ani zbyt sztywny. Lekkość jest jedną z podstawowych, a jednocześnie niełatwą umiejętnością do opanowania. Odnosi się to nie tylko do ruchu, ale także do kontroli umysłu. Staraj się osiągnąć wewnętrzną wrażliwość, zmniejsz niepotrzebne napięcie mięśniowe i używaną siłę. Należy zachować lekkość w ruchach, aby były one naturalne.
Wspaniałym zjawiskiem jest, kiedy ruchami przypominamy liście kołyszące się na drzewie.

Elastyczność też jest niełatwą umiejętnością. Ciało pracuje solidarnie, harmonijnie pod kierunkiem umysłu
i ducha. Doświadczeni praktycy po wykonaniu formy odczuwają rozluźnienie ciała, lekkie rozgrzanie.


LIAN (ciągłość energii) - Spraw, by Twoja energia przepływała od początku do końca, w sposób ciągły
i niezakłócony. Pomogą Ci w tym skoncentrowany umysł i prawidłowy, swobodny i głęboki oddech, które także muszą pozostać niezakłócone. Ruchy muszą następować po sobie w sposób nieprzerwany, aby nie dopuścić do załamania energii.
W jednym z klasycznych dzieł poświęconym Tai Chi można znaleźć zapis o tym, że następujące po sobie ruchy Tai Chi są jak nurt wielkiej, powolnej rzeki, która pokonuje przeszkody.
Osobliwością jest to, że każdy ruch przechodzi w następny i nie może zostać przerwany lub zatrzymany. Jest to ciągła harmonia, przemiana Yin w Yang i Yang w Yin - stałość ciągłej przemiany.

Włączenie świadomości podczas wykonywania ćwiczeń jest bardzo istotne. Każde działanie jest wykonane pod jej kierunkiem. Dzięki temu rodzajowi kontroli zyskujesz wzmocnienie ruchu ciała.
Siłę fizyczną przemieniasz w siłę duchową (lien Qi hua shen). Dzięki temu możesz posiąść dobry nawyk świadomego wyboru w działaniu, który bardzo przydaje się w życiu codziennym. Świadomie wybieramy to, co dobre, właściwe.

 

 

Długa systematyczna praca nad formą prowadzi do rozwijania umiejętności zarówno fizycznych jak
i umysłowych. Głębokie oddychanie metodą przeponową usprawnia metabolizm, poprawia krążenie krwi
i funkcjonowanie organów wewnętrznych.
Jeśli nie obce Ci są zasady (Mian i Lian), nie obce staje się także unikanie krótkich, gwałtownych oddechów.
Dla początkujących właściwa koordynacja ruchu z oddechem jest sprawą nieco skomplikowaną. Osoby początkujące nie powinni zbytnio angażować się w pracę z oddechem (chyba, że ich celem jest Chi Kung oddechowy w zakresie profilaktycznym), ponieważ na początku istotny jest poprawny ruch, zrozumienie ciała, poznanie swoich możliwości. Oddychamy wówczas naturalnie, w sposób, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i jaki stosujemy na co dzień.
W momencie udoskonalenia ruchu, kiedy już potrafisz panować nad jego poszczególnymi fazami, kiedy ruch staje się gładki i płynny, twój umysł może zacząć skupiać się na oddechu.


Oddychanie polega na skupieniu świadomości na przemianach Yin - Yang. Przyjrzyjmy się temu w ten sposób: wykonujesz ruch podniesienia - wdech, obniżenia - wydech;  ściągnięcia - wdech, rozciągania - wydech. Ten sposób oddychania powinien być Twoim celem.
W filozofii wygląda to mniej więcej tak: wydech następuje, kiedy w rękach przejawia się przemiana pustki w stałość. Kiedy ręka osiąga stan maksymalnej pustki, ćwiczący kończy wdech.


YUAN (ruch po kole)
- Wszystkie ruchy Tai Chi wykonywane są po łuku, bądź po kole. Należy doskonalić ruch w taki sposób, by wyeliminować jakąkolwiek sztywność w trakcie poruszania się. Przyglądając się praktykowi Tai Chi stwierdzisz, iż jego koliste ruchy są pełne gracji. Unika on w ten sposób sztywności,
by stać się bardziej zwinnym i precyzyjnym w działaniu.
Spełnienie określonych warunków pozwoli na poruszanie się lekko, luźno i sprężyście. Intencja ruchu przenika nas od palców rąk, dłoni, ramion, by stopniowo przeniknąć do reszty ciała.


GUAN (skoncentrowanie na działaniu) - Koncentracja na działaniu, na ruchu możliwa jest w sposób odpowiedni w chwili, gdy opanujesz ruchy dostatecznie dobrze, by swobodnie móc się w nich poruszać. Jednak spójrzmy na to nieco inaczej - jeśli jesteś rozluźniony, a jednocześnie maksymalnie skupiony
na wykonywanym ruchu, odczujesz Chi na końcach palców.
Mimo tego, jeśli nawet ruchy wykonywane są prawidłowo, ale nie osiągasz stanu pełnego zaangażowania, nie odczujesz przepływu Chi. Twój umysł jest podstawowym ośrodkiem, którego sekret musisz zgłębić. Cichy, spokojny, niczym nie zmącony umożliwia całkowite skoncentrowanie się. Jeżeli pozwolisz, by było inaczej, ruchy Twoje staną się ruchami do nikąd.


QUAN (jedność ruchu) - Kiedy porusza się jedna część ciała, porusza się reszta ciała. Kiedy jedna część ciała się zatrzymuje, zatrzymuje się reszta ciała. Istotą jest to, że stopy, nogi, tułów i ręce, muszą współdziałać. W trakcie ruchu kładziemy nacisk na spełnienie zasady wzajemnej przemiany pustki i pełni, nie ogranicza się to tylko do przypadku przenoszenia ciężaru ciała. W trakcie wykonywania techniki pchania ręce mają cechę pustki, a w momencie kończenia ruchu - cechę pełni.
Jeśli ściągniemy ręce, następuje odwrotność, przejście od stanu pełni do pustki.
Yang wytwarza Yin, napięte dłonie ulegają rozluźnieniu. To samo dotyczy uderzenia pięścią. Na początku pięść jest luźna, czyli w stanie pustki, a w chwili uderzenia zaciska się, czyli osiąga stan pełni. Pięść osiąga stan pustki i pełni, rozluźnienia i zaciśnięcia zgodnie z wzajemną przemianą Yin i Yang. Przemiany te są widoczne w każdym działaniu. Twoje ruchy, gdzie ciało jest rozciągnięte i rozpostarte, nazywamy ruchami otwarcia. Kiedy opuszcza się i rozluźnia dłonie, by stwierdzić, że Yang tworzy Yin, a ciało kurczy się - taki ruch jest ruchem zamknięcia.
Jeżeli idziesz do przodu, podłoża dotyka najpierw pięta, potem opada łagodnie reszta stopy pociągając
za sobą ruch ciała i rąk. W momencie wykonywania kroku następuje przemiana otwarcia w zamknięcie,
a dłonie wykazują stan od pełni do pustki.
Wszystkie te połączenia ruchów to ciągła przemiana Yin i Yang. Jest to jedność ruchu całego ciała
jak i umysłu współpracującego z ciałem.
Stara chińska myśl brzmi: "płynąca woda nigdy nie ulegnie zastojowi". Całokształt ruchu umożliwia wewnętrzne i zewnętrzne ćwiczenie ciała, a także koordynację ruchu z oddechem. Pamiętaj, można wykonywać ruchy w sposób prawidłowy i odnosić korzyści fizyczne, ale o wiele ważniejsze jest odnoszenie korzyści fizycznych jak i zdrowotnych oraz energetycznych.


Jak skutecznie ćwiczyć Tai Chi?

Trenuj systematycznie!
Jeśli decydujesz się na trening Tai Chi, pamiętaj, że wybierasz SZTUKĘ walki, czyli system oparty
na pewnych zasadach i filozofii. Jedną ze złotych zasad jest cierpliwość i konsekwencja, kolejną - szacunek do obranej drogi rozwoju (bo Tai Chi może stać się dla Ciebie taką drogą).
Niestety, nie da się doskonalić w żadnej sztuce, traktując ją jako sporadyczną rozrywkę, czy formę rekreacji - takie podejście spowoduje, że bardzo szybko stracisz zapał i nie zdążysz przeniknąć w głąb tematu.

Ćwicz powoli, bez zbędnych napięć, na miarę własnych możliwości.
Intensywność ćwiczeń zwiększaj stopniowo i ostrożnie.
Naucz się obserwować i „słuchać” własne ciało, podążaj za jego „podpowiedziami”.
Tai Chi pozwoli ci zgłębić tajemnice swojego ciała i psychiki, jeśli tylko uwierzysz, że to możliwe.
Jednym z aspektów treningu jest samoobserwacja i rozpoznanie siebie, swoich możliwości, swoich ograniczeń. Ćwicz tak, żeby nauczyć się jak najwięcej o sobie - niech to stanie się twoim głównym zadaniem.

Oddychaj naturalnie i możliwie głęboko (używaj 70-80% objętości płuc).

Ważne, abyś wiedział, co i po co ćwiczysz.
Staraj się zrozumieć zasady treningu, poznać jego podstawy. Szukaj materiałów, książek, publikacji,
które pomogą Ci zrozumieć ideę Tai Chi i filozofii oraz medycyny chińskiej, na których Tai Chi się opiera
i z których korzysta.

Wytrzymaj pierwsze 30 dni, potem 3 kolejne miesiące i 3 następne lata...
Gdy ciało przywyknie, a umysł zaakceptuje nową dla twojego organizmu sytuację, powstanie wówczas „nawyk ćwiczenia”, który pozwoli ci wytrwać w systematyczności.
Podczas kolejnych miesięcy i lat treningu, pojawi się kilka przełomowych, być może trudnych momentów, kiedy zwątpisz w swoje umiejętności, lub poziom zaawansowania ćwiczeń stanie się tak wysoki, że umysł poczuje zmęczenie. Pamiętaj jednak, że przeszli to wszyscy praktycy Tai Chi z długoletnim stażem - są to wyzwania dla leniwego umysłu i "próby ognia" dla ego. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko jedno - warto wytrwać :)

Izabela E. Paletko
(część tematu opracowana na podstawie materiałów z sieci - autor nieznany)